تمامی نسخه ها رایگان شد!

کمک برای تداوم این وبسایت

 

خدمات مشاوره آنلاین مدیریت

با وب پاراکس

درمان گیاهی سنگ کلیه - درمان سنگ کلیه در طب سنتی - داروی دفع سنگ کلیه - داروی گیاهی سنگ شکن - دفع سنگ های کلیوی، سنگ مجاری ادراری و تناسلی

 

درمان گیاهی سنگ کلیه

 

برای دفع سنگ های کلیوی، ادراری و تناسلی

تخم خربزه 20 گرم - کاکنج 15 گرم - تخم کاسنی 15 گرم - تخم خیار 20 گرم - تخم خرفه 15 گرم - کاهو 5 گرم - کاکل ذرت 5 گرم - باکس گیلاس 5 گرم

موارد فوق را مخلوط نمایید. دو قاشق غذاخوری از مخلوط را در دو لیوان آب بجوشانید. صبح و ظهر و شب قبل از غذا میل نمایید. 

 ***

و یا اگر نسخه ی بالا را نتوانستید تهیه نمایید می توانید از این نسخه عمومی سنگ شکن استفاده کنید:

 

داروی گیاهی سنگ شکن

 

تخم کاوشه 10 گرم - تخم گشنیز 5 گرم - تخم کتان 10 گرم - زنیان 5 گرم - تخم کرفس 15 گرم - رازیانه 10 گرم - تخم شوید 10 گرم - خارخسک 10 گرم - تخم خرفه 10 گرم - اذخر 15 گرم

موارد فوق را مخلوط نمایید. سه قاشق غذاخوری از مخلوط را در دو لیوان آب کمی بجوشانید. صبح و ظهر و شب قبل از غذا دو استکان میل نمایید. 

 

***

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rating 4.60 (5 Votes)