تمامی نسخه ها رایگان شد!

کمک برای تداوم این وبسایت

 

خدمات مشاوره آنلاین مدیریت

با وب پاراکس

رابطه سرطان اعضا بدن با غذاها

عوامل تشدید کننده: مصرف زیاد گوشت های چرب، غذاهای خیلی چرب، غذاهای سرخ کرده، چاقی و زیاد وزن.

عوامل تشدید کننده: فشار های روحی مخصوصا برای کسانی که به آسانی مضطرب و عصبانی می شوند ...

پیش کیری از سرطان کبد - عوامل تشدید کننده: مسمومیت مزمن با الکل، غذاهای چرب، سرخ کرده و محرک ...

عوامل تشدید کننده: مصرف الکل، خوردن قهوه مخصوصا غلیظ آن، گوشت های چرب به خصوص گوشت قرمز.

عوامل موثر در پیدایش آن: رژیم غنی از چربی های اشباع شده، زیرا تولید استروژن را تشدید می کند ...

عوامل تشدید کننده: مصرف غذاهای چرب حیوانی، به کار بردن استروژن ...

عوامل تشدید کننده: مصرف تستوسترون، چاقی و اضافی وزن مخصوصا بعد از 45 سالگی ...

عوامل تشدید کننده: مصرف سیگار مخصوصا سیگارهای قطران ار. این امر حتی ...

عوامل تشدید کننده: مصرف الکل، سیگار، غذاهای خیلی داغ، سرخ کردنی ها و ادویه جات محرک.