نام کتاب: رژیم تندرستی

محتوای اصلی: پیشگیری و درمان بیماری های حاصل از نارسایی های غذایی و تغذیه ناسالم - ارائه ی بیش از 120 نسخه گیاه درمانی

 

مولف: دکتر صفدر صانعی، 1309-1379

شابک: 8-12-6329-964

برخی از مطالب کتاب

 

 وظایف آنزیم ها  ویتامین های گروه B 
 اهمیت سلول یا تندرستی  ویتامین های C, D, E 
 اثرات گیاهان بر سرطان  کلسیم، منیزیم، کبالت، آهن
 کم خوری یا امساک  کلیدهای اصلی تندرستی

و نسخه های گیاهی متعدد دیگر