سرطان مری

عوامل تشدید کننده: مصرف الکل، سیگار، غذاهای خیلی داغ، سرخ کردنی ها و ادویه جات محرک.

ادامه مطلب

سرطان ریه

عوامل تشدید کننده: مصرف سیگار مخصوصا سیگارهای قطران ار. این امر حتی …

ادامه مطلب

سرطان پروستات

عوامل تشدید کننده: مصرف تستوسترون، چاقی و اضافی وزن مخصوصا بعد از 45 سالگی …

ادامه مطلب

سرطان رحم

عوامل تشدید کننده: مصرف غذاهای چرب حیوانی، به کار بردن استروژن …

ادامه مطلب

سرطان پستان

عوامل موثر در پیدایش آن: رژیم غنی از چربی های اشباع شده، زیرا تولید استروژن را تشدید می کند …

ادامه مطلب

سرطان لوزالمعده

عوامل تشدید کننده: مصرف الکل، خوردن قهوه مخصوصا غلیظ آن، گوشت های چرب به خصوص گوشت قرمز.

ادامه مطلب

سرطان کبد

پیش کیری از سرطان کبد – عوامل تشدید کننده: مسمومیت مزمن با الکل، غذاهای چرب، سرخ کرده و محرک …

ادامه مطلب

سرطان معده

عوامل تشدید کننده: فشار های روحی مخصوصا برای کسانی که به آسانی مضطرب و عصبانی می شوند …

ادامه مطلب

سرطان روده

عوامل تشدید کننده: مصرف زیاد گوشت های چرب، غذاهای خیلی چرب، غذاهای سرخ کرده، چاقی و زیاد وزن.

ادامه مطلب

رژیم غذایی و نسخه تناسب اندام

تعادل اندام های بدن یکی از شاخص های زندگی است و نظم و ترتیب برای همه امور زندگی لازم است اما برای وزن آدمی واجب تر.

ادامه مطلب