غذای مناسب هر مزاج

قطعا دانستن غذای مناسب هر مزاج می تواند برای ارتقای سطح سلامتی جامعه مفید باشد. در صورتی که با توجه به مزاج بدن خود غذای مناسب آن را استفاده نمایید

ادامه مطلب

پاک سازی بدن برای مزاج های مختلف

با توجه به مزاج غالب بدن خود یکی از روش های پاک سازی بدن را استفاده نمایید:

پاک سازی بدن در مزاج دموی (پر خونی):

ادامه مطلب

علائم مزاج ها

علائم مزاج صفراوی: شخصی که مزاجش صفراوی باشد علائمی مثل گرمی و خشکی پوست، زردی رنگ چهره یا زیتونی داشته و خون اینگونه افراد دارای املاح صفراوی است. نسوج بدن آنها آغشته از ترشحات کبدی است و دارای نسوجی سفت و سخت و لاغر و رشته های عضلانی آنها واضح و پیدا است استخوانهای بدنشان برجسته و خطوط چهره اشان نمودار است، تنفس و نبض آنها سریع، خوابشان کوتاه و همراه با آشفتگی است حرکات آنها سریع و تند و عجول در کارها و حسود و خشمگین در امور می باشد.

ادامه مطلب

مزاج چیست

مزاج

قدما معتقدند که در آفرینش اجسام عنصری خالص یافت نمی شود و تمام موجودات، اشیاء و آنچه دیده می شود مخلوط یا ممزوجی از عناصر به نسبتهای مختلف است، خواص مختلفی که در اجسام دیده می شود به علت همین اختلاف ترکیبی آنها است، تغییر شکل، اندازه، حجم، وزن، قد و همه اختلافاتی که در عالم آفرینش دیده می شود مربوط به اختلاف یا کم و زیادی عناصر سازنده آنها است این اختلاف ساختمانی از نظر علمی مورد بحث همه محافل جهان است. اختلافات بالا از زندگی ذره ای حیات سرچشمه می گیرد که همه مربوط به اسید دزوکسی ریبونوکلوئیک Acid Desoxy Ribonuacliequeیا A.D.N و دزوکسی ریبونوکلئیک Desoxy Ribonuocliqueیا D.N.A می باشد. پس می توان مزاج را چنین تعریف کرد که:

ادامه مطلب